Jag vet ju att den ska finnas här någonstans!

Att med bild eller text berätta var olika saker hör hemma minimerar tids- och energiåtgången för alla i ett hushåll. I personalkök råder det sällan något tvivel om var gafflarna ska vara eftersom det står klart och tydligt. Gör likadant hemma!

Uppmärkning passar på de flesta ställen i hemmet, till exempel i köket, garderoben, barnrummet och på toaletten. Vi har förberett ett antal lappar som vi hoppas kan vara till hjälp. Bara att klicka, printa och märka!

DEN HÄR SAJTEN ÄR FRAMTAGEN AV SHIRE AB SVERIGE