Hjälpmedel vid ADHD

På den här sidan hittar du hjälpmedel i form av listor, scheman, bildstöd och andra verktyg som kan underlätta livet för både små och stora personer med ADHD. Här har vi samlat allt från matsedlar och städlistor till tidsverktyg och uppmärkningar. Alla hjälpmedel är gratis och kan laddas ner som PDF:er för att sedan skrivas ut och användas hemma.

Tänk på att våra hjälpmedel för barn ska användas med hjälp av en förälder eller annan anhörig vuxen. Våra hjälpmedel är inte heller menade att ersätta råd från din läkare eller annan vårdpersonal – prata alltid med din vårdkontakt om du behöver mer stöd i vardagen.
Takeda Takeda Pharma AB | Vasagatan 7, 111 20 Stockholm | 08-731 28 00 | infosweden@takeda.com