Länkar

Riksförbundet Attention
Många med ADHD tycker att det är givande att träffa andra i samma situation för att utbyta erfarenheter och strategier. På Riksförbundet Attentions hemsida finns kontaktuppgifter till närmare 60 lokalföreningar runt om i landet.


ADHD på jobbet
En sida och ett projekt i Attentions regi som arbetar efter att stärka positionen för vuxna med ADHD på arbetsmarknaden.


(H)järnkoll
Hjärnkoll är ett Riksförbund som jobbar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.


Underbara ADHD
Underbara ADHD är en organisation och digital plattform där diagnostiserade, anhöriga, skola, vård och andra intresserade kan mötas för att utbyta erfarenheter och utbilda varandra.


Bildstöd.se
Att med bild eller text berätta var olika saker hör hemma minimerar tids- och energiåtgången för alla i ett hushåll. På bildstod.se finns bildstöd som även privatpersoner kan skriva ut och använda hemma.


Appar som stöd
Här hittar du information om appar som bland annat hjälper dig att orientera dig i tid och rum.

Takeda Shire är nu en del av Takeda | Shire Sverige AB, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm. 08-544 964 00. www.shiresverige.se