I den här tabellen får du en överblick på dina utgifter och inkomster, vilket ger en tydlig bild av hur du spenderar dina pengar. Det kan ge dig ett hum om vilka räkningar som är för höga, vilka inköp du borde dra ner på eller vilken summa du kan spara per månad.

Takeda Takeda Pharma AB | Vasagatan 7, 111 20 Stockholm | 08-731 28 00 | infosweden@takeda.com